Tegobe u urogenitalnom traktu

Tegobe u urogenitalnom traktu


Tegobe kao što su nelagoda u donjem dijelu trbuha, učestalo mokrenje i/ili pečenje kod mokrenja upućuju na moguću infekciju u urogenitalnom traktu i traže evaluaciju u smjeru potvrde ili isključenja infekcije. Istraživanje uzroka tegoba može biti postepeno - korak po korak, ili se može tom problemu pristupiti istovremenim uzimanjem serije uzoraka iz urogenitalnog trakta i njihovom sistematskom mikrobiološkom obradom (http://breyer.hr/pretrage/sve-pretrage/serija-pretraga-za-evaluaciju-urogenitalnog-trakta).

Pacijentova pažnja i dosljedno slijeđenje uputa za uzimanje uzoraka za mikrobiološku obradu je od ključne važnosti za kvalitetnu obradu i vjerodostojnost nalaza. Slijede napomene koje mogu pomoći da se izbjegnu lažno pozitivni ili neinterpretabilni rezultati iz uzoraka iz urogenitalnog trakta.

Sediment urina
Optimalan uzorak za pretragu sedimenta urina je (po novim preporukama) srednji mlaz prvog jutarnjeg urina ili urina koji je bio u mjehuru 3-4h. Kod djevojčica i žena je osobito važno da se, prije davanja urina, ukloni/ispere eventualni vaginalni iscjedak. Naime, vaginalni iscjedak i kod inače zdravih djevojčica i žena često sadrži leukocite. Isprani urinom, ti leukociti mogu dati lažno patološki nalaz visokog broja leukocita u sedimentu urina i interpretirati se kao znak uroinfekcije.
Nalaz mnoštva bakterija u sedimentu urina često brine pacijente, ali to nije nužno i znak uroinfekcije. Za dijagnozu uroinfekcije (osim patološkog nalaza sedineta urina) je poželjno napraviti i urinokulturu, kako bi se sa sigurnošću mogla odrediti osjetljivost uzročnika na antibiotike i prepisati odgovarajuća terapija.

Urinokultura kod cistitisa i uretritisa
Urinokultura je uzorak u dijagnostici upale mjehura (cistitis) i gornjih dijelova urotrakta. Urinokultura se radi iz srednjeg mlaza urina, koji je bio zadržan u mjehuru 3-4h. Vrlo je važno slijediti upute za davanje urinokulture (http://breyer.hr/pretrage/sve-pretrage/urinokultura). Rezultati urinokulture se interpretiraju pod pretpostavkom da je uzorak pravilno uzet, odnosno uzorak se javlja kontaminiranim ako su odstupanja od protokola očita u porastu visoke koncentracije više vrsta bakterija. Od velike pomoći u interpretaciji rezultata je i paralelno učinjen sediment urina. Ako je iz bilo kojeg razloga bilo odstupanja od standardne procedure (nemogućnost zadržavanja urina traženih 3-4 h, kateter, urinska vrećica, teško pokretan pacijent i stoga teškoće kod pripreme itd.) treba zatražiti formular/upitnik na prijemu Poliklinike Breyer i unijeti sve relevantne podatke. To može pomoći pri interpretaciji rezultata, modificirati standardne kriterije i možda rezultirati značajnim nalazom.
Urinokultura nije primjereni uzorak u dijagnostici bakterijskog uretritisa. Naime, koncentracija bakterija kod uretritisa je u srednjem mlazu urina često puta manja od one koja se smatra značajnom u urinokulturi, tako da se u nalazu urinokulture neće javiti kao značajan nalaz. Stoga, za dijagnostiku uretritisa traba učiniti bakteriološku obradu prvog mlaza urina prema uputama uz seriju za evaluaciju urogenitalnog trakta. Treba napomenuti da se u klasičnoj evaluaciji uretritisa radi bris uretre. No, uzorak urina ima višestruke prednosti i za pacijenta i za mikrobiologa. 

Što učiniti kada su nalazi sedimenta urina, urinokulture i bakteriološke obrade prvog mlaza urina uredni, a smetnje perzistiraju?
Treba imati na umu da se neke vrste bakterija, kao što su mikoplazme i klamidije, ne mogu detektirati uobičajenim metodama. Kako bi se isključila infekcija takvim bakterijama, treba ciljano raditi pretrage na mikoplazme, odnosno klamidije. Obje pretrage se mogu učiniti iz prvog mlaza prvog jutarnjeg urina prema već spomenutim uputama.


Kod žena svih dobnih skupina, a osobito u menopauzi, treba posjetiti ginekologa i isključiti upalne promjene u rodnici i cerviksu (vratu maternice). Takve promjene ponekad mogu izazvati simptome slične disuričnim tegobama, ali bez infekcije u urotraktu.