Priprema za pretrage

Pretrage za koje je uzorak preporučljivo zaprimiti ujutro:

 • urin (biokemija sa sedimentom)
 • kortizol (velika dnevna varijacija, standard je oko 8 ujutro, ali drugo mjerenje kasnije oko 16h)
 • glukoza natašte (nakon noćnog odmora)
 • oGTT (nakon noćnog odmora)
 • beta-crosslaps
 • osteokalcin
 • željezo (preporučljivo uvijek u isto doba dana)
 • PTH
 • krvna grupa (do 13h)
 • uzorak stolice za analizu: bakteriološku, virološku, parazitološku pretragu na Giardiu - do 14h od ponedjeljka do petka
 • uzorak stolice za klasičnu pretragu na parazite: do 13h
 • uzorak urina (srednji mlaz 1. jutarnjeg urina) za urinokulturu (prihvatljivi su i kasniji uzorci, a koji su najmanje 4 sata bili u mjehuru)
 • ejakulat za bakteriološku obradu
 • uzorak urina (1. mlaz 1. jutanjeg urina) za PCR pretrage na C. trachomatis, N. gonorrhoeae, Trichomomas vag.
 • prolaktin i testosteron - najbolje unutar dva sata od buđenja

Pretrage koje ovise o fazi ciklusa:

 • spolni hormoni (FSH, LH, estradiol, progesteron, prolaktin) najčešće se mjere 3.-5. dan menstrualnog ciklusa ili 21.- 23. dan, ovisno o preporuci liječnika.
 • tumorski biljeg CA 125 se ne preporučuje određivati u vrijeme menstruacije

Dva tjedna prije uzimanja uzorka krvi:

 • uobičajeno se hraniti
 • izbjegavati promjene u tjelesnoj težini

48 sati prije uzimanja uzorka krvi:

 • izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
 • ne uzimati alkohol

24 sata prije uzimanja uzorka krvi:

 • uzimati uobičajene obroke hrane, ali ne pre masne

12 sati prije uzimanja uzorka krvi:

 • ne uzimati hranu, piti alkohol, kavu ni pušiti (voda je dozvoljena)

Određivanje kolesterola ne bi se trebalo provoditi prije nego što prođe 8 tjedana od:

 • akutnog infarkta miokarda
 • kirurške operacije
 • traume
 • sekundarne bolesti s promjenama u metabolizmu lipida
 • akutne bakterijske ili virusne infekcije

Na vađenje doći ujutro.

3 dana prije izvođenja testa konzumirajte svoje uobičajene obroke, bez promjena u
unosu količine i vrste hrane i pića.
24 sata prije izvođenja testa zabranjena je jača fizička aktivnost (plivanje, teretana,
vožnja bicikla)
Večer prije izvođenja testa, od 23 sata nadalje, zabranjen je unos hrane i pića. U
navedenom periodu smijete piti samo običnu vodu.
Ujutro, na dan izvođenja testa, zabranjena je konzumacija hrane i pića (osim obične
vode), te pušenje.
• Javite se u laboratorij natašte, u jutarnjem terminu.
• Dati ćete uzorak urina prije opterećenja glukozom kako bi se isključila pre visoka glukoza natašte.
• Uzet će Vam se uzorak krvi natašte.
• Polako, u malim gutljajima, popit ćete čašu glukoze otopljene u vodi.
• Točno (60 i) 120 minuta nakon što se popili glukozu, javite se na vađenje na drugo (i
treće) uzimanje krvi.
• Tijekom izvođenja testa zabranjena je fizička aktivnost, konzumacija hrane, pića i
pušenje. Mirno sjedite u čekaonici i pazite na točno vrijeme javljanja u laboratorij.
• Nakon zadnjeg uzimanja krvi (120. minuta) dozvoljena je i preporučljiva konzumacija
hrane i pića.

H. pylori u STOLICI
PRAVILNO UZIMANJE UZORKA ZA PRETRAGU

 • Ako je pacijent na terapiji antibioticima, inhibitorima protonske pumpe ili preparatima bizmuta, stolicu testirati 10-12 dana nakon prestanka uzimanja tih lijekova
 • Pretraga se obavlja na bilo kojem slučajnom uzorku stolice
 • Odvrnuti poklopac sa štapićem - aplikatorom, paziti da se ne prolije tekućina (transportni medij)
 • Ubosti aplikator – štapić (pričvršćen na poklopac) u stolicu, na nekoliko nasumično izabranih mjesta
 • Mala količina stolice je dovoljna za analizu – onoliko koliko je na aplikatoru ostalo nakon ubadanja
 • Vratiti poklopac s aplikatorom i bočicu dobro zatvoriti – paziti da se ne odlomi vrh poklopca
 • Uzorak obilježiti (ime i datum)
 • Donijeti u laboratorij što prije, ali ukoliko je potrebno, uzorak može biti spremljen u zatvorenoj vrećici u hladnjaku (2-8°C) do najviše 2 dana.
   

Kada se sumnja na akutno oboljenje probavnog trakta bakterijske ili virusne etiologije, potrebno je uzorak stolice veličine oraha staviti u posudicu s navojem (može se dobiti u laboratoriju ili nabaviti u ljekarni), dobro zatvoriti i unutar 2h dostaviti u laboratorij. Za defekaciju upotrijebiti noćnu posudu ili primijeniti sličan postupak, jer je važno da stolica nije kontaminirana vodom iz toaletne školjke ili urinom. Ako u stolici ima sluzi ili krvi, takav sadržaj svakako uključiti u uzorak.

Pretragu na parazite je optimalno učiniti na tri uzastopna uzorka stolice. Treba slijediti gore naveden postupak uzimanja uzoraka. Prethodna primjena barijevih soli, mineralnog ulja, uzimanja antacida na bazi bizmuta i terapija antibioticima nepovoljno utječu na pretragu, pa stoga treba od tih intervencija do davanja uzoraka proći 2-3 tjedna. Stolica normalne konzistencije/formirana stolica je znak normalnog funkcioniranja probavnog trakta, te je pozitivan nalaz parazita iz takvog uzorka malo vjerojatan.

Perianalni otisak: Za pretragu je potrebno prethodno u laboratoriju zatražiti stakalce s ljepljivom trakom. Ujutro, neposredno poslije buđenja i još prije izlaska iz kreveta, zauzeti položaj da se preko analnog otvora može prelijepiti ljepljiva traka, potom odlijepiti traku sa stakalca i čvrsto je pritisnuti preko analnog otvora - uzeti „otisak“. Ljepljivu traku zatim, pazeći da ostane ispravljena/da se ne zgužva, ponovno nalijepiti duž stakalca (kao što je bila dobivena u laboratoriju). Takav preparat zamotati u papir i isti dan donijeti u laboratorij. Pošto ženka parazita E. vermicularis odlaže jajašca na rubu analnog otvora u nepravilnim razmacima, pretragu je poželjno ponoviti 2-3 puta u razmaku od nekoliko dana.
 

Djeci mlađoj od sedam godina možemo krv vaditi isključivo iz prstića, tako da kod njih obavljamo samo one pretrage koje se mogu napraviti iz kapilarne krvi, na primjer:

 • KKS (kompletna krvna slika)
 • CRP
 • ukupni IgE
 • specifični IgE
 • hormone štitnjače

..

Uzorak iskašljaja treba biti sadržaj dobiven prvim jutarnjim DUBOKIM kašljem. Prije davanja uzorka, usta treba dobro isprati SAMO vodom (ne prati zube ili koristiti sredstva za ispiranje/dezinfekciju usta!). Uzorak treba iskašljati u sterilnu posudicu (može se nabaviti u ljekarni) i dostaviti u laboratorij unutar 2h.
NAPOMENA: Kvaliteta uzorka se prije mikrobiološke pretrage provjerava mikroskopskim pregledom uzorka i procjenom broja epitelnih stanica. Visok postotak epitelnih stanica ukazuje na neadekvatan uzorak (dominantan sadržaj iz usne šupljine, slina), te se izdaje nalaz koji opisuje nađeno.
 

 1. Nabaviti čiste boce koje mogu primiti barem 2 litre tekućine ( npr. dvije prazne i čiste boce vode) i po potrebi lijevak kojeg ćete kasnije baciti
 2. Prvo jutarnje mokrenje prvog dana prikupljanja u obavite u zahod
 3. Nakon tog mokrenja svako dalje mokrenje prikupljate u pripremljenu bocu
 4. Zadnje mokrenje u bocu je prvo jutarnje mokrenje drugog dana
 5. Važno je prikupiti svu mokraću u vremenu od 24 sata jer je inače rezultat netočan
 6. Boce, t.j. uzorak 24-satne mokraće, donijeti u laboratorij tijekom jutra

Za ovaj test je potrebna specijalna posudica sa transportnim medijem – možete ju dobiti u Laboratoriju Breyer.

Predhodno nisu potrebna ograničenja u prehrani.

• Odvrnuti poklopac (paziti da se ne izlije tekućina iz posudice)
• Ubosti aplikator – štapić (pričvršćen na poklopac) u stolicu, na tri nasumce izabrana mjesta
• VAŽNO: Toaletnim papirom nježno prebrisati aplikator, na taj se način uklanja suvišak uzorka
• Zatvoriti dobro flašicu i protresti - na taj način izmješaju se uzorak i transportni medij
• Uzorak obilježiti (ime i datum). Stabilan je do tjedan dana u hladnjaku

UPUTE ZA URINOKULTURU

Dobro uzet uzorak za urinokulturu je presudan za pravilnu interpretaciju pretrage i pravovremenu primjenu eventualno potrebne specifične terapije. Stoga je ključno i u Vašem interesu da ove upute pažljivo pročitate i slijedite.
Uzorak treba biti srednji mlaz prvog jutarnjeg urina, ili srednji mlaz urina nakon što je prošlo 3–4h od posljednjeg mokrenja. Uzorak urina treba dostaviti u sterilnoj posudici (nabaviti u ljekarni).

• Postupak sa sterilnom posudicom iz ljekarne

1. Pripremiti kupaonicu i planirati tako da se komotno mogu obaviti sve potrebne radnje navedene dolje.
2. Sterilnu posudicu otvoriti, odložiti poklopac na sigurno mjesto unutarnjom stranom prema gore (ne dirati unutarnju stranu prstima da se ne zagadi i poslije kontaminira uzorak!), a samu posudicu pripremiti za uzimanje urina.
3. Temeljito oprati urogenitalnu regiju sapunom i temeljito isprati pod mlazom vode, bez brisanja.
4. Jednom rukom raširiti i/ili ukloniti nabore kože, tako da mlaz urina može slobodno (bez ispiranja okolne kože/sluznice) otjecati u posudicu.
5. Najprije snažnim mlazom početi mokriti VAN POSUDICE (prvi mlaz urina će isprati bakterijsku floru uretre/mokraćovoda).
6. Ne prekidajući mokrenje, nastaviti mokriti u pripremljenu posudicu. To je „srednji mlaz urina“ koji će biti uzorak za obradu.
7. Posudicu s urinom pažljivo zatvoriti i što prije (unutar 2 h) dostaviti u laboratorij.

• Postupak kod pacijenata koji imaju urinski kateter

Kod pacijenata koji imaju urinski kateter treba imati na umu da se u uzorak urina, uz potencijlne bakterije iz mjehura, ispiru i bakterije koje koloniziraju/oblažu unutrašnju površinu katetera. Iz kulture takvog uzorka često poraste i veliki broj i više vrsta bakterija. Takav nalaz nije moguće interpretirati, jer koncentracija poraslih bakterija nije pouzdani pokazatelj stanja u mjehuru i nije moguće razlučiti koja od njih bi mogla biti patogena. Stoga je potrebno uzorak urina za urinokulturu dati na dan izmjene/postavljanja novog katetera. Nakon postavljanja i kratkotrajnog pražnjenja mjehura, novi kateter treba zatvoriti i mjehur prestati prazniti tijekom 3-4 sata. Potom, prilikom ispuštanja urina, srednji mlaz urina uzeti u sterilnu posudicu i uzorak dostaviti u Polikliniku Breyer unutar 2 sata.

Alternativno, srednji mlaz urina se direktno može preliti preko obje strane Uricult podloge (može se dobiti u Poliklinici Breyer), podloga se kratko ocijedi od viška urina, vrati u svoj kontejner i dobro zatvori. Tako inokulirana podloga se treba dostaviti u Polikliniku Breyer tijekom dana.
**U oba slučaja molimo naglasiti da se radi o kateter urinu! Po potrebi, može se popuniti i upitnik, koji se nalazi na prijemu Poliklinike.


• Postupak s urinskom vrećicom (kod djece koja nose pelene)

Uzorak urina za urinokulturu kod djece koja nose pelene se može uzeti pomoću urinske vrećice (nabaviti u ljekarni). Urogenitalnu regiju djeteta (kod dječaka povući kožicu spolovila prema gore!) treba dobro oprati u sapunu, potom temeljito isprati pod tekućom vodom i osušiti čistom tkaninom. Nakon što se urinska vrećica pričvrsti i dijete obuče, poželjno je češće provjeriti da li je vrećica napunjena, kako bi se uzorak što kraće zadržavao u vrećici (i grijan tijelom djeteta), te što ranije dostavio u laboratorij na obradu. Time se smanjuje mogućnost da (kao posljedica dugog zadržavanja urina u vrećici) iz uzorka poraste veliki broj bakterija, što može rezultirati dijagnozom uroinfekta u inače zdravog djeteta.
Pri predaji uzorka na obradu potrebno je naglasiti da se radi o uzorku iz urinske vrećice, a po potrebi popuniti i upitnik s drugim podacima o bolesti djeteta, alergijama i sl. Osim toga, poželjno je da se iz istog uzorka učini i pretraga sedimenta urina, kako bi kliničar s većom sigurnošću mogao procijeniti da li se radi o uroinfektu.
 

 • GUK ili ŠUK (glukoza u krvi)
 • trigliceridi
 • kolesterol
 • kolesterol HDL i LDL
 • vitamin B12
 • folna kiselina
 • beta-CrossLaps
 • osteokalcin
 • željezo
 • homocistein
 • izdisajni test na H. pylori
 • kromogranin A

ako je osoba pod terapijom željeza i/ili multivitaminskih preparata obogaćenih željezom, kontrola željeza u serumu se izvodi najmanje:

 • tjedan do 10 dana nakon peroralnog uzimanja preparata
 • tri dana nakon davanja intravenoznih preparata
 • mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza

Također se 24-48 sati prije uzimanja uzorka krvi ne preporuča uzimati vitamin C, piti sokove koji mogu utjecati na željezo (borovnica, crni ribizl, kupine, cikla) ni piti kupinovo vino.

Na vađenje krvi treba doći ujutro i natašte.

Određivanje feritina u serumu bolje od željeza pokazuje zasićenost organizma željezom. Za određivanje feritina nisu potrebne nikakve pripreme.

 1. dan prije uzimanja krvi izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost te uzimati uobičajene obroke hrane, ne premasne
 2. poslije 22 sata uvečer ne uzimati hranu, piti alkohol te pušiti


 

 1. ujutro nemojte ništa jesti, niti piti (ni vodu)
 2. ujutro nemojte pušiti
 3. ujutro nemojte žvakati žvakaću
 4. ujutro nemojte prati zube
 5. u laboratoriju ćete kroz slamku puhati u označenu epruvetu (2 puta)
 6. popit ćete 2 dl soka od naranče
 7. popit ćete malo kemikalije (dio testa)
 8. pričekat ćete u našem prostoru 30 minuta
 9. ponovo ćete puhnuti u označenu epruvetu (2 puta)
 10. mi šaljemo uzorke na izradu
 11. nalaz je gotov za tjedan dana

Od prestanka uzimanja antibiotika treba proteći najmanje 4 tjedna, a od prestanka uzimanja antisekretornih lijekova 2 tjedna.

Citološka analiza urina- kako se pripremiti?

Za citološku pretragu urina potrebna su 3 uzorka urina koji se daju kroz 3 uzastopna radna dana u našem laboratoriju između 7-9h. Daje se drugi jutarnji urin, srednji mlaz urina, direktno iz otvora mokraćne cijevi (razmaknuti vanjske dijelove spolovila) u posudu s poklopcem koju dobijete na našem prijemnom pultu. Žene ne bi trebale davati urin u vrijeme menstruacije, kao ni jedan dan prije i poslije menstruacije. Za nepokretne ili teško pokretne pacijente urin može donijeti netko drugi u roku od 30 do najkasnije 60 minuta od davanja. 

Bris nosa na eozinofile- kakva je priprema?

Ukoliko ukapavate ili ušpricavate kortikosteroidne pripravke u nosnice, preporuča se prije citološke pretrage na eozinofile pauzirati s primjenom lijeka barem 4 dana. Fiziološka otopina neće utjecati na rezultat pretrage pa je možete koristiti do dana pretrage.

Citološka analiza iskašljaja (sputuma)- kakva je priprema?

Za citološku analizu iskašljaja potrebna su 3 uzorka iskašljaja donešena kroz 3 uzastopna radna dana u naš laboratorij. Za kvalitetnu citološku analizu iskašljaja, bilo da se traži procjena upalnog stanja, alergije ili pretraga na maligne stanice, potreban je duboki jutarnji iskašljaj "iz dubine pluća". Prije davanja iskašljaja preporuča se isprati usnu šupljinu samo toplom vodom, bez antiseptičkih sredstava. 

Citološka analiza razmaza periferne krvi- je li potrebno doći natašte?

Ne, za citološku analizu razmaza periferne krvi nije potrebna nikakva posebna priprema niti narudžba. Malom lancetom se uzima kapljica krvi iz jagodice prsta i rade razmazi na stakalca. 

Citološka analiza iscjetka iz dojke- kakva je priprema?

Za citološku analizu iscjetka iz dojke potrebna su 3 uzorka koji se uzimaju kroz 3 uzastopna radna dana u citološkoj ambulanti. Potrebna je najava i dogovor na tel.01/3775 092 ili na mail: drazenka.ezgeta@breyer.hr

Za samu pretragu nije potrebna nikakva posebna priprema, nego doći u danima kada iscjetka ima, te ponijeti medicinsku dokumentaciju povezanu s pretragom koja se traži (nalaz UZV dojki, MMG, MR dojki, ranije citološke nalaze i sl.).

Citološka analiza brisa/skarifikata promjena na koži ili sluznici- je li potrebna priprema?

Prije uzimanja citološkog obriska mjehurićastih ili drugih promjena na koži i sluznici preporuča se ne nanositi nikakve krema na to područje, posebice ne kreme guste konzistencije, kako bi se mogao dobiti kvalitetan uzorak za mikroskopsku analizu. 

Vrijeme potrebno za izradu nalaza varira od pretrage do pretrage (provjerite za svaku pojedinu pretragu) i ovisi i o vremenu zaprimanja uzorka (provjerite u članku koji to opisuje), a za slučaj kad pretraga nije navedena ili postoji neka specifičnost, provjerite telefonom ili e-mailom.

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više