HPV - visoki rizik

Humani papiloma virus (HPV) se relativno često može detektirati u stanicama epitela sluznice. Njegova prisutnost može biti tranzitorna. No, pojedini tipovi virusa se povezuju s povećanim rizikom oboljevanja od karcinoma, uključujući i karcinom grlića maternice.

U Poliklinici Breyer analiziraju se brisevi sluznice (ili kože) uzeti s odgovarajućim setom za uzorkovanje, koji uključuje transportnu podlogu i citološku četkicu. Set za uzorkovanje se može nabaviti u Poliklinici Breyer.

Iz primjereno uzetog uzorka se PCR metodom dokazuje prisustvo HPV tipova povezanih s malignim procesima - visokorizičnih tipova: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68. Kod pozitivnih nalaza se odmah radi i genotipizacija tipova 16 i 18. PCR pretraga ne uključuje niskorizične tipove HPV-a (uzročnici kondiloma). Nalaz pretrage je gotov unutar 10 radnih dana.

Indikacija za pretragu na HPV u žena je suspektan nalaz PAPA testa. Uzorak brisa vrata maternice/cerviksa uzima ginekolog.

Za dijagnostiku HPV infekcije kod muškaraca uzorak je bris kože urogenitalne regije (nije potreban bris uretre!). Pacijent može sam uzeti uzorak prema uputi koja slijedi (može se dobiti i na prijemu Poliklinike).

Za uzimanje uzorka kod muškaraca na prijemu Poliklinike Breyer se treba podići set za uzimanje brisa na HPV (transportna podloga i citološka četkica). Četkicom se čvrsto (koliko se može podnijeti - do granice boli) istrlja koža vrha spolovila, međica i zona oko analnog otvora, kako bi se dobilo što više stanica u uzorku. Bris se potom uroni u transportnu podlogu, dobro ispere, a dio drška brisa odlomi tako da bris ostane u tubici uronjen u podlogu. Tubica se potom dobro zatvori i donese u jedan od naših laboratorija na obradu. Treba napomenuti da, ako uzorak nije primjerene kvalitete (premalo stanica), neće biti moguće dobiti rezultat, iako je pretraga napravljena. Stoga, ako pacijent nije siguran da može uzeti primjereni uzorak, preporučujemo da uzorak uzme urolog.
 

Cijena: 550,00 kn

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više