Kako otkriti i pratiti akutnu upalu

Kako otkriti i pratiti akutnu upalu


Mjerenje CRP-a (C-reaktivnog proteina) nova je i odlična laboratorijska metoda dijagnosticiranja i praćenja upalnih procesa u organizmu. Kako bi se shvatila važnost ove pretrage, potrebno je obrazložiti proces njezina nastanka.

Nakon ulaska bakterija u organizam, toksini u bakterijama (endotoksini) oštećuju tkiva i stimuliraju oslobađanje specijalnih spojeva – citokina. Citokini djeluju u jetri na pojačano stvaranje niza proteina akutnog stanja, među kojima je najvažniji CRP. Dakle, što je upala jača, više je i citokina, a ujedno je viši i CRP.

Nakon početka upale, na odgovor CRP-a treba čekati svega 6 do 8 sati, a najviše vrijednosti dostiže 48 do 72 sata nakon upale. Razina CRP-a može biti dramatično visoka, pa se uočavanjem spuštanja njegovih vrijednosti, može odlično pratiti i tijek liječenja.

CRP je vrlo koristan za brzo razlikovanje bakterijskih od virusnih infekcija, pa tako liječnici kod visokog CRP-a mogu odmah odlučiti započeti antibiotsko liječenje. Isto tako, pomaže pri prosudbi je li primijenjena adekvatna terapija ili je treba promijeniti odnosno započeti neku drugu terapiju.
Referentno područje normalnih vrijednosti CRP-a je od 0 do 5 mg/L.

CRP je zapravo protein akutnog stanja pa se povišenje njegove razine može javiti i kod ostalih bolesti povezanih s upalom, npr. reumatoidnog artritisa, upale crijeva, infarkta miokarda, malignih tumora itd.

Stoga je ova pretraga naš dobar saveznik koji će nas na vrijeme upozoriti kad ravnoteža u organizmu bude narušena. I pomoći Vašem liječniku u odabiru najbržeg puta prema ozdravljenju.