Genetski laboratorij

Genetski laboratorij

usluge obrade i analizePoliklinika Breyer u sklopu novootvorenog odjela na genetici nudi usluge:


- Pročišćavanja i izolacije nukleinskih kiselina (DNA, RNA) komercijalnim kompletima koji osiguravaju visoku čistoću uzorka
- Separacije plazme i seruma iz pune krvi
- Izuzimanja određenih vrsta uzoraka na lokaciji Poliklinike (prema dogovoru s klijentom)
- Kratkotrajne pohrane rezervnih alikvota ili ostataka uzoraka i izolata (duljina arhiviranja ovisi o vrsti uzorka/izolata)
- Mogućnost alikvotiranja i barkodiranja uzoraka, te izrade laboratorijskog izvještaja (format po želji klijenta)
- Određivanja koncentracije nukleinskih kiselina, kvalitete i integriteta RNA, te koncentracije proteina (QubitTM 4 fluorometar)
- Mogućnost pakiranja i slanja uzoraka (tuzemne i inozemne lokacije) u odgovarajućim uvjetima (temperature: ambientalna, hladna 2°C do 8°C, suhi led)
- Analize uzoraka qPCR-om – analiti i kitovi po želji klijenta (Agilent Aria Real-Time PCR (qPCR) Instrument, 5 optičkih modula)
Poliklinika Breyer na raspolaganju ima stručnjake koji Vas mogu savjetovati vezano za izbor i uhodavanje laboratorijskih kitova za izolaciju i analizu, te metode izolacije i pohrane kako bi odgovarale Vašim potrebama.
Čistoća i kvaliteta izolata pogodna je za primjene kao što su: PCR, qPCR, sekvenciranje na raznim platformama (ciljano sekvenciranje, sekvenciranje genoma, egzoma, slobodno cirkulirajuće DNA iz plazme, različitih frakcija RNA itd).
Naše kvalificirano osoblje u mogućnosti je pružiti Vam visokokvalitetnu uslugu u modernim i novim laboratorijskim prostorima s naglaskom na rad u uvjetima koji zadovoljavaju najviše standarde za molekularno-dijagnostičke laboratorije (pre-PCR i post-PCR prostorije, RNAse i DNAse čisti prostori, osigurano sprječavanje kontaminacije oligonukleotidima/PCR produktima ili međusobne kontaminacije uzoraka/“cross-contamination“).


Već 25 godina Poliklinika Breyer vodi se politikom kvalitete, a ista se primjenjuje na sve odjele, s naglaskom na dizajn i opremanje laboratorijskih prostora po najvišim standardima, HRN EN ISO 15189 akreditaciju, unutarnju i vanjsku kontrolu kvalitete i ulaganje u edukaciju našeg osoblja.


Klasične vrste početnog uzorka koji se svakodnevno procesiraju i analiziraju u Poliklinici Breyer: puna krv (svježa ili zaleđena), brisevi (cervikalni bris, bris oka, bris rektuma, bris uretre), urin.


Za ostale tipove uzoraka nudimo uslugu uz prethodnu konzultaciju, obratite nam se s povjerenjem! Neki od primjera (ali nije ograničeno isključivo na ove tipove uzoraka): fiziološke tekućine (slina, peritonealna, cerebrospinalna i pleuralna tekućina, sputum, ejakulat), stanična ili bakterijska kultura (zaleđeni talog, adherentne stanice, suspenzije i tekućinske kulture, kolonije s ploče), bris bukalne sluznice, svježe i smrznuto tkivo, tkivo fiksirano u formalinu i uklopljeno u parafin (FFPE uzorci).


Cijena se formira prema vrsti početnog materijala, broju uzoraka, frekventnosti zaprimanja, hitnosti procedure, te vrsti pohrane i/ili slanja uzoraka na željenu lokaciju. 

Zainteresirani se mogu javiti putem mail adrese genetika@breyer.hr za dodatne informacije.