Kalprotektin - biljeg upale u crijevima

Kalprotektin - biljeg upale u crijevima


U Poliklinici Breyer možete odrediti visinu fekalnog kalprotektina - proteina koji se nalazi u citoplazmi upalnih stanica u crijevima. Ovom se pretragom mogu jednostavno eliminirati invazivne pretrage kod pacijenata kod kojih su probavne tegobe funkcionalnog tipa (npr. iritabilni kolon), odnosno pratiti uspješnost terapije.