Određivanje važnog biljega srčanog oboljenja: NT pro-BNP

Određivanje važnog biljega srčanog oboljenja: NT pro-BNP


U Poliklinici Breyer možete provjeriti razinu NT-proBNP, parametra koji dobro korelira s srčanom insuficijencijom i zatajenjem srca. Ova pretraga, osim kao pomoć u dijagnostici srčane insuficijencije, pomaže i u nadzoru kompenzirane disfunkcije lijevog ventrikla.

NT-proBNP je zapravo fragement molekule iz koje nastaje aktivani hormon BNP. Sintezu cjelokupnog hormona BNP reguliraju mehanički faktori - rastezanje srčanog zida, kao i neuroendokrini - noradrenalin i angiotenzin II.

Porast NT-proBNP u cirkulaciji tako je direktna posljedica povećanja volumena i pritiska krvi u ventrikulima pogotovo u zatajenju srca, pa tako niska koncentracija ovoe molekule može bitno pomoći u isključivanju sumnje u srčanu disfunkciju (imajući na umu i povijest bolesti, kliničku sliku i druge nalaze).