postCOVID paket pretraga


Pandemija COVID 19 i komplikacije nakon preboljenja

preporučene pretrage:

KKS
Kolesterol
Trigliceridi
HDL
LDL
VLDL
AST
ALT
GGT
AP
bilirubin
željezo

Feritin
UIBC/TIBC
glukoza

Urea
Kreatinin
Urati
CRP
D-dimeri
CK i LDH za srce
TSH

Bolest uzrokovana SARS-CoV-2 virusom - COVID 19, manifestira se širokim rasponom i težinom simptoma od kojih su najčešći respiratorni. Kod nekih pacijenata simptomi se zadržavaju tjednim čak i mjesecima nakon preboljele bolesti.
Poznato je da SARS-CoV 2 virus ulazi u stanice preko ACE receptora. Nalazimo ih na stanicama pluća, vrčastim stanicama nosa, endotela krvnih žila, srca, beta stanicama gušterače, gastrointestinalnim stanicama itd.
Mogući mehanizam nastanka komplikacija vjerojatno leži u tome što većina organa sadrži ACE receptore preko kojih virus ulazi u stanicu, što onda može dovesti do direktnog oštećenja. Drugi mehanizmi povezuju se sa različitim mehanizmima upalne reakcije koji su posredovani citokinima i upalnim stanicama. Na stanicama endotela koje oblažu krvne žile široko su raspoređeni ACE receptori. Vezanjem virusa na ove receptore dolazi do oštećenja endotela krvnih žila što pogoduje aktivaciji sustava zgrušavanja i posljedičnom stvaranju ugrušaka.
Komplikacije su najčešće kod pacijenata koji su preboljeli teži oblik COVID 19 pogotovo ako su bili hospitalizirani, također posljedicama su podložniji pacijenti sa postojećim bolestima (kardiovaskularne, dijabetes…). Komplikacije pluća povezuju se sa promjenama nastalim uslijed upalnog procesa i/ili nastanka mikrougrušaka. Uočeno je da neki pacijenti nakon preboljele bolesti razviju hiperglikemiju (povećanu vrijednost šećera natašte) koja im prije COVID 19 nije bila dijagnosticirana kao i neke kardiovaskularne promjene. Prema nekim radovima, kod nekih pacijenata uočen je poremećaj u radu štitnjače nakon COVID 19, premda se pokazalo da osobe sa već dijagnosticiranim poremećajem u radu štitnjače nemaju povećan rizik od komplikacija uslijed oboljevanja.


Od parametara kojima procjenjujemo upalne procese, mjere se CRP kao marker upale, KKS. Jetreni enzimi AST, ALT, GGT, ALP kao i bilirubin mogu biti povećani u akutnoj fazi upale, a vrijednosti se vraćaju u normalu kroz nekoliko tjedana ili čak mjeseci. Panel obuhvaća željezo koje može biti sniženo kao odgovor na upalni proces i pripadajuće parametre UIBC i TIBC te feritin koji je pozitivni reaktant akutne faze i može biti povišen. CK i LDH kao i AST premda nespecifični, određuju se u procjeni srčane funkcije. Kod bolesnika sa težom kliničkom slikom, pogotovo ako su bili hospitalizirani, često su povišene vrijednosti troponina T i NT-proBNP-a.

Literatura:
1. Desai AD, Lavelle M, Boursiquot BC, Wan EY. Long-term complications of COVID-19. Am J Physiol Cell Physiol. 2022;322(1):C1-C11. doi:10.1152/ajpcell.00375.2021

2. Trimboli P, Camponovo C, Scappaticcio L, Bellastella G, Piccardo A, Rotondi M. Thyroid sequelae of COVID-19: a systematic review of reviews. Rev Endocr Metab Disord. 2021;22(2):485-491. doi:10.1007/s11154-021-09653-1

3. Taneri PE, Gómez-Ochoa SA, Llanaj E, et al. Anemia and iron metabolism in COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Eur J Epidemiol. 2020;35(8):763-773. doi:10.1007/s10654-020-00678-5