Proljevi


Proljev je posljedica pojačane peristaltike crijeva, a svrha mu je isprazniti sadržaj koji nadražuje sluznicu crijeva (infekcija, osmotski disbalans, upalna reakcija na komponente u hrani, toksini itd.). Uzroci proljeva se generalno mogu grupirati na infektivne i neinfektivne.

Infektivni proljevi mogu biti uzrokovani bakterijama, parazitima i virusima. U svrhu utvrđivanja uzroka infektivnog proljeva, mogu se napraviti sljedeće pretrage:
1. Bakteriološka pretraga stolice: uključuje kulture na uzročnike iz grupe Salmonella sp., Shigella sp. i Campylobacter sp. Rijetki uzročnici proljeva mogu biti i sojevi Esherichia coli, Yersinia sp. i Vibrio sp. 
2. Proširene parazitološke pretrage:
• Imunokromatografski test na antigene Giardia sp., Cryptosporidium sp. i Entamoeba sp.;
• Standardna parazitološka pretrage stolice na ciste i jajašca parasita.
3. Imunokromatografski testovi na antigene virusa:
• Adeno-, Rota- i Astrovirusi
• Norovirusi
4. Imunokromatografski test na toksine bakterije Clostridioides difficile.

Neinfektivni proljevi se javljaju kao simptom poremećaja u probavnom traktu kod intolerancije laktoze (uzrok je nedostatak enzima laktaze), iritabilnog kolona (psihosomatsko stanje), upalne bolesti crijeva (nepoznata etiologija), osjetljivosti ili reakcije na različite vrste hrane itd.

Osnovni pristup terapiji kod obje vrste poremećaja je poseban režim prehrane. Svrha takve prehrane je da se sluznica probavnog trakta zaštiti, te tako stvore uvjeti za oporavak i uspostavu normalne funkcije crijeva.
Kod infektivnih proljeva se očekuje da će dijeta dovesti do smirivanja bolesti unutar 5-7 dana od početka simptoma. Terapija virusnih infekcija je isključivo dijeta. Antibiotska terapija bakterijskih infekcija je potrebna samo u vrlo rijetkim slučajevima. U pravilu se izbjegava, jer antibiotska terapija dodatno remeti floru crijeva i time otežava oporavak i uspostavu balansa flore na sluznici probavnog trakta. No, infekcije parazitima kao što su Giardia sp. i Entamoeba sp., te različitim vrstama crva i trakavica se obavezno liječe.
Obzirom da se kod infekcija i trovanja toksinima proljevom izbacuju uzročnici/uzroci poremećaja probave, terapija lijekovima koji zaustavljaju peristaltiku crijeva (loperamid) je kod svih infektivnih proljeva kontraindicirana.
Utvrđivanje uzroka neinfektivnih proljeva je često dugotrajno i kompleksno. U tom procesu je korisna eliminacijska dijeta. Takav režim prehrane može pomoći pri utvrđivanju vrste hrane koja aktivira simptome, te tako voditi prema dijagnozi, liječenju i prevenciji epizoda proljeva.