Testovi na prisustvo antitijela na SARS-CoV-2


Kao odgovor na infekciju virusom SARS-Cov-2 ljudsko tijelo stvara specifična antitijela (anti-SARS-CoV-2) kojima se štiti od tog virusa. Antitijela je moguće detektirati u krvi inficiranih osoba različitim testovima. Testovi se razlikuju po osjetljivosti i specifičnosti, vremenu potrebnom za dobivanje rezultata i mogućnosti utvrđivanja tipa antitijela koja su prisutna u krvi. Istraživanje koje je za cilj imalo usporedbu tri testa kojima se detektiraju ova antitijela napravljeno je u Poliklinici Breyer u projektu koji je provela Julijana Marinac, mag. biol. exp. Rezultati istraživanja objavljeni su u znanstvenom radu kojeg možete pronaći na poveznici: https://www.mebm.eu/index.php/journal/article/view/75/73 (članak na engleskom jeziku), a detalje testa koji se u Poliklinici redovno radi možete naći na: http://www.breyer.hr/pretrage/sve-pretrage/anti-sars-cov-2