Što su referentne vrijednosti?

Printer Isprintaj
Referentne vrijednosti

Pacijenti nam se često obraćaju s brojnim pitanjima vezanim uz tumačenje podataka na dobivenim nalazima nakon obavljenih pretraga. Nakon što ih nestrpljivo iščekuju, ostanu iznenađeni šumom brojki koje im, naizgled, malo toga pojašnjavaju.

Referentne vrijednostiNajvažniji način procjene laboratorijskih rezultata je njihova usporedba s referentnim vrijednostima, odnosno rezultatima mjerenja kod referentne populacije.

Stvaranje referentnih vrijednosti sastojaka krvi dugačak je i mukotrpan posao. Statistički dovoljan broj ispitanika se brižljivo odabire, svrstava prema godinama i spolu, a uzorci im se uzimaju u standardnim uvjetima.

Rezultati se statistički obrađuju i u konačnici daju tzv. referentne intervale. To su rasponi vrijednosti određenog sastojka krvi očekivani za referentnu populaciju.

Krv ovako brižljivo odabranih ljudi obrađuje se jednakim postupkom kao i Vaša krv pa se rezultati mjerenja mogu usporediti.

U idealnim uvijetima sve osobe iz jedne grupe (npr. zdrave osobe) bi imale rezultat unutar referentnog intervala, a osobe koje spadaju u drugu skupinu (npr. bolesnici ili osobe s određenim stanjem) bi imale rezultate pretraga izvan referentnog intervala.  U stvarnosti, kako je riječ o biološkim procesima, ovakve oštre granice ne postoje.

Na laboratorijskom nalazu, referentne vrijednosti su najčešće naznačene desno od vrijednosti dobivenih iz uzorka Vaše krvi. Izmjerena se vrijednost tada uspoređuje s referentnom vrijednosti i pri tome treba u obzir uzeti i klinički značaj takvog nalaza.

Za spolne hormone rade se referentne vrijednosti prema fazama menstrualnog ciklusa, dok je za neke parametre važno znati da dob ima ogromnog utjecaja na vrijednosti. Tako je, primjerice, alkalna fosfataza pokazatelj aktivnosti kostiju i visoka je kod djece tijekom rasta.

Dodatno, osim usporedbe izmjerene vrijednosti nekog testa s referentnim intervalima (dakle, referentnom populacijom) za neke je analite važnija usporedba s prethodnim rezultatima tog istog testa za pojedinu osobu (radi se o analizama koje imaju veliku interindividualnu varijabilnost).

Dakle, ako Vaše izmjerene vrijednosti odgovaraju području tzv. očekivanih ili referentnih vrijednosti zaključak je da ste i Vi najvjerojatnije zdravi. Različito je značenje vrijednosti koje su „više“ ili „niže“ od očekivanih, referentnih vrijednosti.

Konačnu prosudbu o Vašem zdravlju može dati samo liječnik.