Upis u školu i kolesterol - evaluacija

Printer Isprintaj
Upis u školu

Određivanje kolesterola pri upisu u prvi razred

U Hrvatskoj kod upisa u prvi razred osnovne škole od 2023. godine uvedeno obavezno određivanje kolesterola. Kolesterol je neophodan u sintezi hormona i žučnih kiselina, u staničnim membranama održava njihov inegritet. Prekursor je steroidnih hormona. Povišena koncentracija ukupnog kolesterola upućuje na poremećaj metabolizma lipoproteina i posljedični rizik za razvoj kardiovaskularnih bolesti. 

shutterstock_1684520365.jpegKapilarno vađenje krvi za određivanje kolesterola

Primjeren uzorak za analizu, jedan je od nužnih preduvijeta za ispravnu analizu. Budući da vensko uzorkovanje stvara nelagodu kod neke djece, Poliklinika Breyer je provela evaluaciju na rezličitim tipovima uzorka za analizu kolesterola. Detalji vezani uz ovu evaluaciju dostupni su na upit.

Evaluacija Poliklinike Breyer

U Poliklinici Breyer ispitali smo postoji li razlika u vrijednostima serumskog kolesterola između venskog i kapilarnog uzorka.

U tu svrhu korišteni su sljedeći materijali:

Beckman coulter DxC 700 - enzimatska (preporučena metoda po HKMB)
Epruvete - serumske za venski uzorak: BD crveni čep
Epruvete - serumske za kapilarni uzorak: BD žuti čep (s gel separatorom)
Vađenje kapilarne krvi: „pikalica“ 2mm dubine

Statistička analiza upućuje na to da ne postoji statistički značajna razlika u koncentraciji kolesterola između venskog i kapilarnog uzorka seruma. Uz dopuštenu intraindividualnu biološku varijabilnost od 5,98% (Ricos i sur. https://www.westgard.com/biodatabase1.htm) možemo isključiti prisutnost klinički značajne razlike među uzorcima.

Kapilarni uzorak prikladan je za određivanje koncentracije kolesterola čak i za blago hemolizirane uzorke. Uzorke sa jakom hemolizom treba odbiti te ili ponoviti kapilarno uzorkovanje ili uzeti venski uzorak.
 

Povezane pretrage

Microscope

KKS

Microscope

Urin

Microscope

Kolesterol