Štitnjača - status

Printer Isprintaj paket
  • TSH
  • fT3
  • fT4
  • anti TPO
  • anti Tg
  • tireoglobulin
  • vađenje krvi i obrada
Warning

Na vađenje treba doći ujutro do 10, natašte, 12 sati nakon zadnjeg obroka (provjerite na našim stranicama kako se pripremiti za određivanje glukoze, željeza te lipidnog statusa).

Bills Cijena paketa 86,00 € (647,97 HRK) 96,00 € (723,31 HRK)
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena paketa 86,00 € (647,97 HRK) 96,00 € (723,31 HRK)
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h