Zbog održavanja parlamentarnih izbora, Poliklinika Breyer neće raditi 17. travnja 2024. Na raspolaganju smo u redovno radno vrijeme prije i nakon spomenutog datuma.
test group icon Biokemija s hematologijom

A-CCP

Printer Isprintaj pretragu

Reumatoidni artritis (RA) jedna je od najčešćih autoimunih bolesti.

Dosadašnji testovi za dijagnozu RA - reumatoidni faktor i CRP nedovoljno su specifični za RA.

Nedavno se otkrilo da je u serumu osoba s RA, citrulin ciljni peptid različitih auto-anititjela kao anti-perinuklearni faktor, anti-keratin antitijelo, itd.

Na tome se zasniva određivanje anti-CCP (antitijela na ciklički citrulinski peptid), koja je visoko specifična za RA.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
17 U/mL

Povišeno
Jedna od najvažnijih dijagnostičkih prednosti antitijela anti-CCP je njihova prisutnost u ranoj fazi RA (<1 god). Prema nekim istraživanjima, antitijela na CCP prethode kliničkim simptomima i do 10 godina.

Također je vrlo dobar prognostički biljeg za razlikovanje erozivnog od ne-erozivnog oblika RA. Pretpostavlja se da bi povremeno određivanje anti-CCP u osoba s povećanim rizikom za razvoj RA (genetička predispozicija) omogućilo raniju primjenu terapije u onih sa stalnim porastom koncentracije anti-CCP.

Bills Cijena pretrage 35,00 €
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 35,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h