test group icon Biokemija s hematologijom

AFP

Printer Isprintaj pretragu

Alfa fetoprotein (AFP) po svojoj je strukturi glikoprotein i pripada grupi onkofetalnih proteina. Nastaje u fetusu tijekom trudnoće. Budući da prolazi kroz placentu, normalno se nalazi i u krvi trudnica. U dijagnostici malignih tumora važan je za otkrivanje i praćenje primarnog karcinoma jetre i nekih malignih tumora zametnih stanica. Važan uz HCG tijekom 16. – 18. tjedna trudnoće u testu probira Down-ovog sindroma.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
< 5,8 kIU/L

Povišeno
70 – 95% pacijenata s primarnim karcinomom jetre ima povišene vrijednosti. Drugi tumori s mogućim povišenim AFP vrijednostima su karcinomi gušterače, želuca, testisa.

Bills Cijena pretrage 17,50 € (131,85 HRK)
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 17,50 € (131,85 HRK)
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € (15,07 HRK) * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h