test group icon Biokemija s hematologijom

ALP izoenzimi

Printer Isprintaj pretragu

Ovisno o podrijetlu tkiva iz kojih je izolirana, alkalna fosfataza se razlikuje strukturom pa tako govorimo o različitim izoenzimima alkalne fosfataze.

Pripremite se za pretragu

Prije vađenja krvi, treba biti 12 sati natašte.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
40-130 U/l
female Žene
35-105 U/l

Povišeno

Povišen izoenzim crijevne AP:
Krvna grupa B i 0, kronična hemodijaliza, upalna bolest tankog crijeva, kolestaza

Povišen izoenzim jetrene AP:
Hepatocelularna oštećenja različitog porijekla

Povišen izoenzim koštane AP:
Faze rasta, osteomijelitis, hiperparatiroidizam, fraktura kostiju, osteomalacia, rahitis, metastaze u kostima, osteosarkom, mijelom, Pagetova bolest.

Povišen placentarni izoenzim AP:
Dijagnoza i praćenje tumora testisa. Kod pušenja razine mogu biti blago povišene.

Bills Cijena pretrage 25,00 € (188,36 HRK)
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 25,00 € (188,36 HRK)
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € (15,07 HRK) * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h