test group icon Biokemija s hematologijom

Anti-tTG IgA

Printer Isprintaj pretragu

Ova pretraga se koristi u dijagnozi celijakije. Njome se određuje visina IgA antitijela na tkivnu transglutaminazu. Osim tTG IgA, moguće je, po zahtjevu, odrediti i anti tTG IgG.

Pripremite se za pretragu

Šest tjedana prije vađenja krvi potrebno je barem u jednom obroku dnevno imati zastupljene namirnice koje sadrže gluten. U tom je slučaju moguća potpuna pouzdanost u rezultat ove pretrage, a u protivnom, moguć je lažno negativan nalaz. Ovisno o "stupnju nepodnošenja" glutena te uzimanju glutena prije pretrage, preporučuje se konzultirati se s liječnikom.

Referentne vrijednosti

< 7 U/mL negativno
 7 – 10 U/mL granično
> 10 U/mL  pozitivno

Bills Cijena pretrage 24,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 24,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 – 16 h
Dubrava, Grižanska 1
ponedjeljak - petak 7 – 18 h