test group icon Biokemija s hematologijom

Apoliprotein B

Printer Isprintaj pretragu

Lipidi se tijelom prenose pomoću složenih struktura koje se nazivaju lipoproteini. Opisano je bar pet glavnih apolipoproteina koji su označeni slovima od A do E. Osnovna je uloga Apo B isporuka kolesterola u tkiva.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu potrebno je biti natašte.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
0,53-1,40 g/L
female Žene
0,55-1,25 g/L

Povišeno
Povišena razina Apo B100 povezana je s povišenim rizikom bolesti srčanih arterija, zatim u hipotiroidizmu te nedostatku faktora rasta.

Sniženo
Snižene razine Apo B nalaze se u septikemiji, zatim u hipertiroidizmu te abetalipoproteinemiji.

Bills Cijena pretrage 12,00 € (90,41 HRK)
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 12,00 € (90,41 HRK)
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € (15,07 HRK) * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h