test group icon Biokemija s hematologijom

B12

Printer Isprintaj pretragu

Vitamin B12 (poznat i kao kobalamin) u ljudsko tijelo dolazi proteinskom prehranom. Nastaje u životinjskom organizmu ili uz pomoć mikroorganizama. To je vitamin topljiv u vodi. Pepsin i želučana kiselina oslobađaju ga od proteina, a u krvotok ulazi resorpcijom iz crijeva.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu potrebno je biti natašte.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
145 – 637 pmol/L

Sniženo
Uzrok nedostatku može biti loša prehrana:

  • vegetarijanska prehrana (10-20 godina takove prehrane, naročito u trudnoći)
  • loša prehrana (starije osobe)
  • intestinalna malapsorpcija (Crohn-ova bolest, resekcija crijeva itd)

Bills Cijena pretrage 16,00 € (120,55 HRK)
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 16,00 € (120,55 HRK)
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € (15,07 HRK) * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h