Zbog održavanja parlamentarnih izbora, Poliklinika Breyer neće raditi 17. travnja 2024. Na raspolaganju smo u redovno radno vrijeme prije i nakon spomenutog datuma.
test group icon Biokemija s hematologijom

Bakar u 24 satnom urinu

Printer Isprintaj pretragu

Element u tragovima. Oznaka Cu/24h-urin.

Pripremite se za pretragu

  • Nabaviti čiste boce koje mogu primiti barem 2 litre tekućine ( npr. dvije prazne i čiste boce vode) i po potrebi lijevak
  • Prvo jutarnje mokrenje, prvog dana prikupljanja, obavite u zahod
  • Nakon tog mokrenja, svako sljedeće mokrenje prikupljate u pripremljenu bocu
  • Zadnje mokrenje u bocu je prvo jutarnje mokrenje drugog dana
  • Važno je prikupiti svu mokraću u vremenu od 24 sata jer je inače rezultat netočan
  • Boce, tj. uzorak 24-satne mokraće donijeti u laboratorij tijekom jutra

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
< 60 µg/24h

Bills Cijena pretrage 33,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 33,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h