test group icon Biokemija s hematologijom

Bakar u 24 satnom urinu

Printer Isprintaj pretragu

Element u tragovima. Oznaka Cu / 24 urin.

Pripremite se za pretragu

  • Nabaviti čiste boce koje mogu primiti barem 2 litre tekućine ( npr. dvije prazne i čiste boce vode) i po potrebi lijevak kojeg ćete kasnije baciti
  • Prvo jutarnje mokrenje prvog dana prikupljanja u obavite u zahod
  • Nakon tog mokrenja svako dalje mokrenje prikupljate u pripremljenu bocu
  • Zadnje mokrenje u bocu je prvo jutarnje mokrenje drugog dana
  • Važno je prikupiti svu mokraću u vremenu od 24 sata jer je inače rezultat netočan
  • Boce, tj. uzorak 24-satne mokraće donijeti u laboratorij tijekom jutra

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
< 60 µg/ 24h

Bills Cijena pretrage 33,00 € (248,64 HRK)
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 33,00 € (248,64 HRK)
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h