test group icon Biokemija s hematologijom

Bilirubin direktni

Printer Isprintaj pretragu

Konjugirani ili direktni bilirubin stvara se nakon konjugacije bilirubina sa glukuronskom kiselinom u jetri uz enzim bilirubin-UDP-glukuronil transferaze. Izlučuje se putem žuči.
Određivanje direktnog bilirubina najveće značenje ima kod jetrenih i žučnih oboljenja.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
child Djeca
< 5 µmol/L

Bills Cijena pretrage 7,00 €
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 7,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 – 16 h
Dubrava, Grižanska 1
ponedjeljak - petak 7 – 18 h