test group icon Biokemija s hematologijom

Borrelia Burgdorferi BLOT (IgG, IgM)

Printer Isprintaj pretragu

Ova pretraga se radi kao potvrdni test nakon pozitivnog serološkog testa na Borreliu ili u nekim slučajevima kao prvi test ili dodatni test uz serološki, prema uputi kliničara. Metoda je Western blot

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
child Djeca
Negativno

Pozitivno
Moguća svježa infekcija ili infekcija iz prošlosti, ovisno o pojedinačnim rezultatima IgG i IgM antitijela. Rezultat interpretira liječnik u kontekstu kliničke slike.
 

Negativno
Vjerojatno nije došlo do infekcije Borreliom, ali moguć je lažno negativan rezultat u slučaju da se krv vadi prerano nakon ugriza krpelja. Svakako treba nalaz interpretirati u kontekstu kliničke slike i vremena proteklog od ugriza.

Bills Cijena pretrage 80,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 80,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 – 16 h
Dubrava, Grižanska 1
ponedjeljak - petak 7 – 18 h