test group icon Biokemija s hematologijom

C3

Printer Isprintaj pretragu

C3 je dio sustava komplementa, sastavnog dijela imunološke obrane organizma.

Sniženi C3 može biti povezan s akutnim glomerulonefritisom, membranoproliferativnim glomerulonefritisom, bolestima imunih kompleksa, aktivnim sistemskim lupusom, septičkim šokom i krajnjim stadijem bolesti jetre.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
0,9 – 1,8 g/l

Bills Cijena pretrage 13,50 € (101,72 HRK)
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 13,50 € (101,72 HRK)
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € (15,07 HRK) * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h