test group icon Biokemija s hematologijom

CASPR2

Printer Isprintaj pretragu

Contactin associated protein-2, tj. CASPR2 je autoantigen za hiperekscitabilnost perifernog živca ili neuromiotoniju

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
Negativno

Pozitivan nalaz
Prisustvo autoantitijela koristi se u dijagnostici gore navedenih bolesti.

Negativan nalaz
nema kliničkog značaja.

Bills Cijena pretrage 26,50 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 2 – 3 tjedna
Bills Cijena pretrage 26,50 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 2 – 3 tjedna

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 – 16 h
Dubrava, Grižanska 1
ponedjeljak - petak 7 – 18 h