Zbog održavanja parlamentarnih izbora, Poliklinika Breyer neće raditi 17. travnja 2024. Na raspolaganju smo u redovno radno vrijeme prije i nakon spomenutog datuma.
test group icon Biokemija s hematologijom

Cistatin C

Printer Isprintaj pretragu

Cistatin C je protein niske molekularne mase kojeg proizvode sve stanice pa nije ovisan o mišićnoj masi. Filtrira se i oko 99 % reapsorbira i zato je pokazatelj glomerualne filtracije, odnosno pokazatelj funkcije bubrega. Neovisnost o mišićnoj masi, a pogotovo kod pacijenata atipične mišićne mase, čini ga boljim markerom glomerularne filtracije od najčešće korištenog kreatinina, a time i boljim pokazateljem funkcije bubrega i rizika od bolesti bubrega. Cistatin C ne ovisi niti o spolu, unosu proteina te metabolitima i lijekovima koji inače mogu utjecati na razinu kreatinina.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nije potrebna priprema.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
child Djeca
0,61 – 0,95 mg/L

 

Povišeno

Kod smanjene brzine glomerularne filtracije.

Bills Cijena pretrage 17,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 17,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h