test group icon Biokemija s hematologijom

GABAb-R

Printer Isprintaj pretragu

Autoantitijela na GABA b receptor nalaze se kod limbičkih encefalitisa.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
Negativno

Negativan nalaz
Nema kliničkog značaja.

Pozitivan nalaz
Prisustvo autoantitijela ne koristi se u dijagnostici.

Bills Cijena pretrage 33,00 € (248,64 HRK)
Calendar Nalaz je gotov unutar 2 – 3 tjedna
Bills Cijena pretrage 33,00 € (248,64 HRK)
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € (15,07 HRK) * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 2 – 3 tjedna

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h