test group icon Biokemija s hematologijom

Osteokalcin

Printer Isprintaj pretragu

Osteokalcin je peptid čija sinteza ovisi o vitaminu K. Stvara se uglavnom aktivnim osteoblastima te je većina ugrađena u organskom matriksu kosti. Osteokalcinski dijelovi koštanog matriksa također ulaze u cirkulaciju za vrijeme koštane resorpcije; također je osteokalcin prisutan u megakariocitima (stanice iz koje nastaju trombociti) te u trombocitima. Stoga povišene razine osteokalcina u serumu često se objašnjavaju ne samo kao znak povećanog stvaranja kosti, nego i kao znak povećane izmjene kosti. 

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu potrebno je biti 12 sati natašte.

 

Referentne vrijednosti

Muškarci 14 - 46 g/L
Žene prije menopauze 11 - 43 g/L
Žene poslije menopauze 15 - 46 g/L


Povišeno

Povećan je kod stvaranja kosti i veće aktivnosti kosti (hiperparatireoiditis, metastaze u kostima, osteoporoza, rahitis). Povećan je i kod zapriječene eliminacije bubregom.

Sniženo
Često nađeno kod reumatiodnog artritisa.

Bills Cijena pretrage 24,00 €
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 24,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 – 16 h
Dubrava, Grižanska 1
ponedjeljak - petak 7 – 18 h