test group icon Biokemija s hematologijom

Vitamin D (25-OH)

Printer Isprintaj pretragu

Vitamin D uzimamo prehranom ili stvaramo u koži pod utjecajem UV zraka. Da bi bio biološki aktivan mora proći hidroksilaciju u jetri i potom u bubregu.

Vitamin D se najčešće određuje u bolestima koje utječu na gustoću kostiju (osteoporoza, osteomalacija, povišeni PTH), ali i kod osoba koje se ne smiju izlagati suncu, osoba s malapsorpcijom masti, povećanim gubitkom vitamina D (nefrotski sindrom, upotreba lijekova koji ubrzavaju metabolizam vitamina D), bolestima jetre i sl.

 

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
50,0 - 200,0 nmol/L

Sniženo

  • smanjeno izlaganje suncu
  • malapsorpcija masti
  • indukcija mikrosomalnih enzima lijekovima
  • insuficijencija bubrega
  • oštećenje parenhima jetre
  • hipokalcijemija, hipokalcijurija, povišeni AP ili PTHsmanjena gustoća kostiju, česte frakture

Povišeno

  • terapija D-vitaminom
     

Bills Cijena pretrage 30,00 €
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 30,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 – 16 h
Dubrava, Grižanska 1
ponedjeljak - petak 7 – 18 h