Analitička faza - važnost kontrola

U Poliklinici Breyer velika se važnost pridaje upravljanju kvalitetom. Zbog toga od prvog dana rada laboratorija, 01.04.1997. provodimo niz postupaka kojima osiguravamo visoku razinu svojih usluga.

Kvaliteta analitičkih postupaka važan je dio sveukupne kvalitete rada te se provjerava na dva osnovna načina:

  1. svakodnevnom unutarnjom procjenom kvalitete svih mjerenih parametara, a koja se radi tako da se umjesto uzorka pacijenta, a na potpuno istovjetan način, mjere uzorci s poznatom razinom mjerenog parametra. Ovakvi kontrolni uzorci su komercijalni, tj. može ih se nabaviti od licenciranih proizvođača. Poznati rezultati deklarirani su za pojedinu metodu rada, reagense i analizator na kojem se mjeri, te su dakle vjerodostojne i stvarno pokazuju točnost mjerenja. Dobiveni rezultat mora biti jednak deklariranom rezultatu. Ukoliko rezultat ne bude u zadanim vrijednostima traži se razlog tome, provjeravaju analizatori i reagensi te ponavlja postupak mjerenja do dobijanja traženih vrijednosti. Tek tada se mjere uzorci pacijenata.
  2. vanjske procjenom kvalitete rada svih mjerenih parametara rade se periodički, u točno zadanim vremenskim razmacima. Ove kontrole rade organizacije osposobljene i ovlaštene za njihovu provedbu, prema dogovoru i uz visoku materijalnu naknadu. Rade se tako, da se prema dogovoru preuzimaju uzorci nepoznate koncentracije mjerenih parametara (obično dolaze poštom), na aparat se stavljaju kao uzorak pacijenta, a dobiveni rezultati se šalju organizatoru kontrole kvalitete. Konačno vrednovanje dolazi nakon evaluacije primljenih rezultata, za nekih mjesec dana. Cilj je mjerenjem dobiti rezultate kakvi su dobiveni i u tzv. referentnom laboratoriju, tj. apsolutno točne vrijednosti. Za sve rezultate koji su u okviru dozvoljenih odstupanja dobivaju se potvrde. Kako se ovakve vanjske kontrole kvalitete  rada provode istovremeno u više stotina laboratorija dobivena potvrda je znak dobre kvalitete rada i dokaz je toga da laboratorij slijedi sve smjernice dobre laboratorijske prakse. POLIKLINIKA BREYER sudjeluje i ima potvrde slijedećih udruženja - organizatora vanjske kvalitete rada:

a) Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara i laboratorijske medicine 
b) RfB-DGKL-Reference Institute for Bioanalytics of the German Society of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
c) UK NEQAS – United Kingdom National External Quality Assessment Service

U prosincu 2011. priveli smo kraju kraju naš dugogodišnji napor u daljnjem usavršavanju na području kvalitete rada – naš laboratorij akreditiran je prema najvišem svjetskom standardu koji vrijedi za rad u laboratoriju, HRN EN ISO 15189.

Nadamo se da smo Vas uvjerili u ozbiljnost kojom pristupamo našem radu te doprinijeli sigurnosti da su rezultati mjerenja parametara iz uzoraka Vaše krvi maksimalno točni.
Vaše zdravlje nam je na prvom mjestu.


 

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više