Genetika

Genetski laboratorij Poliklinike Breyer vrhunski je laboratorij u kojem se provode stručno i tehnološki najzahtjevnije analize i obrade uzoraka. Na ovoj stranici možete naći informacije o genetskim pretragama koje nudimo PACIJENTIMA, ali i o laboratorijskim uslugama koje mogu koristiti naši POSLOVNI PARTNERI.

Pogledajte poster o radu na NIPT testovima unutar našeg genetskog laboratorija koji je objavljen na Hrvatskom biološkom kongresu 2022. godine 


ZA PACIJENTE:
U Poliklinici Breyer naši pacijenti mogu napraviti analize gena sekvenciranjem uz interpretaciju nalaza od strane genetičkog savjetnika prije i poslije testiranja. Obratite nam se mailom na adresu genetika@breyer.hr ili telefonski kako bismo provjerili da li naše pretrage uključuju analizu mutacija koje su Vama potrebne. Nakon odabira željene pretrage formira se cijena koja ovisi o broju lokacija unutar gena koje se analiziraju.
 

- Genetsko savjetovanje

- Genetsko testiranje mutacija u jednom genu (više od 3900 gena u ponudi)

- Genetski test za rizik od nasljednog raka dojke i ginekološkog područja (25 gena)

Sveobuhvatni genetski test za rizik od nasljednih oblika raka (160 gena)

- Sekvenciranje cijelog egzoma / klinički egzom (engl. WES ili CES, Whole/Clinical exome sequencing)

- Kariotipizacija

 

ZA PARTNERE:

Molekularno – genetički laboratorij Poliklinike Breyer primjenjuje brojne sigurnosne postavke kao što su razlike u tlakovima između prostora, posebni "buffer" prostori, sustav kontrole temperature i sustave sprječavanja zagađenja, što ga čini jedinstvenim laboratorijem u ovom dijelu Europe. Laboratorij zapošljava biologe, biotehnologe i laborante koji predano i precizno izrađuju više stotina nalaza svaki tjedan. U NGS laboratoriju se izrađuju i nalazi NIPT testa Nifty – neinvazivnog prenatalnog testa kojim se kod trudnica određuje rizik poremećaja kromosoma fetusa metodom sekvenciranja cijelog genoma (WGS).
Poliklinika Breyer za poslovne partnere nudi sljedeće usluge:
- pročišćavanje i izolacije nukleinskih kiselina (DNA, RNA) automatskim ektraktorom (magnetic beads) komercijalnim kompletima koji osiguravaju visoku čistoću uzorka
- separacija plazme i seruma iz pune krvi
- izuzimanje određenih vrsta uzoraka na lokaciji Poliklinike (prema dogovoru s klijentom)
- kratkotrajna pohrana rezervnih alikvota ili ostataka uzoraka i izolata (duljina arhiviranja ovisi o vrsti uzorka/izolata)
- mogućnost alikvotiranja i barkodiranja uzoraka, te izrade laboratorijskog izvještaja (format po želji klijenta)
- određivanje koncentracije nukleinskih kiselina, kvalitete i integriteta RNA, te koncentracije proteina (QubitTM 4 fluorometar)
- mogućnost pakiranja i slanja uzoraka (tuzemne i inozemne lokacije) u odgovarajućim uvjetima (temperature: ambientalna, hladna 2°C do 8°C, suhi led)
- analiza uzoraka qPCR-om – analiti i kitovi po želji klijenta (Bio-Rad CFX96 Dx i Agilent Aria Real-Time PCR (qPCR) Instrumenti).

Zainteresirani se mogu javiti putem mail adrese genetika@breyer.hr za dodatne informacije.
Posebno smo ponosni što možemo našim korisnicima ponuditi ovakvu vrhunsku uslugu.
 

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više