Sve pretrage

Prikaz pretraga:

Napomena: kod svakog uzorkovanja plaća se vađenje krvi i obrada (2,00 €).
Zbog prelaska cijena na EUR moguća su odstupanja cijene pa Vas molimo da nas za točnu cijenu pitate osobno, mailom ili telefonski. 

Zadržavamo pravo na jednostranu promjenu iskazanih cijena ako je stvarna cijena usluge znatno viša od cijene iskazane u Cjeniku, u kojem slučaju ćemo Vas pravovremeno o tome obavijestiti te u tom slučaju zadržavate pravo na odustajanje od pretrage i na povrat plaćene cijene.

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više