Sve pretrage

Prikaz pretraga:

Napomena: kod svakog uzorkovanja plaća se vađenje krvi i obrada (15kn).
O cijeni pretrage uz koju nije upisana cijena pitajte nas osobno, mailom ili telefonski. 

Zadržavamo pravo na jednostranu promjenu iskazanih cijena ako je stvarna cijena usluge znatno viša od cijene iskazane u Cjeniku, u kojem slučaju ćemo Vas pravovremeno o tome obavijestiti te u tom slučaju zadržavate pravo na odustajanje od pretrage i na povrat plaćene cijene.

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više