Lipaza

Opis:
Lipaza je probavni enzim gušterače koji razgrađuje masnoće unešene hranom tako što hidrolizira trigliceride na glicerol i dugolančane masne kiseline. Enzim djeluje u takom crijevu nakon aktivacije žučnim kiselinama i tzv. kolipazom. Taj je enzim specifičan za pankreas, a njegove vrijednosti su generalno više nakon oštećenja pankreasa.

 

Referentne vrijednosti:
Muškarci i žene: <67 U/L

 

Povišeno:
Kod dijagnostike pankreatitsa je lipaza, uz amilazu, pretraga izbora. Općenito, u akutnom pankreatitisu vrijednosti rastu puno brže, tijekom nekoliko sati nakon pojave bolesti i dostižu desetke puta veće vrijednosti od gornje granice referentnih intervala. Veličina povišenja ne korelira neophodno sa težinom bolesti. U kroničnom pankreatitsu povišenje je sporije i manje, a praćenje razine ovog enzima koristi se i za praćenje remisije kroničnog pankreatitisa.
Blago povišene vrijednosti mogu se naći kod bolesti bubrega, jetre, peptičnog ulkusa, upale slinovnica, opstrukcije crijeva, alkoholizma.
Lijekovi poput kolineergika i opijata mogu povisiti razinu lipaze.

Sniženo:
Generalno, snižena vrijednost nema klinički značaj, ali zbog oštećenja stanica koje proizvode lipazu njena razina može biti snižena što je npr. slučaj kod cistične fibroze.

 

Vrijeme određivanja:
Nalaz je gotov isti dan

 

Priprema:

Za ovu pretragu nije potrebna priprema.
 

Cijena: 5,00 € / 37,67 kn
Cijena vađenja krvi i obrade uzorka je 2,00 € / 15,07 kn . Ovaj se iznos naplaćuje samo jednom, bez obzira na zadani broj pretraga

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više