Quantiferon

Opis
Ova pretraga može upućivati na aktivnu ili latentnu tuberkulozu, koristi se za probir okoline kontaktnih osoba te probir pacijenata u riziku. Također, može se može napraviti prije početka davanja imunosupresivne terapije jer može govoriti u prilog latentne infekcije.
Princip testa: mjeri se oslobađanje interferona-gama kao reakcija na izlaganje limfocita peptidima koji simuliraju antigene M. tuberculosis grupe bakterija (ESAT-6 I CFP-10).

Referentne vrijednosti
Negativno

Pozitivan
Pozitivan test govori u prilog latentne ili aktivne infekcije s bakterijom iz M. tuberculosis grupe bakterija, ali nije dijagnostički. Kod sumnje na aktivnu infekciju MT, preporučuje se daljnja dijagnostička evaluacija (dijagnostike X-zrakama, mikrobiološke pretrage poput mikroskopije, kulture, PCR-a).

Negativan
Negativan rezultat govori o trenutnom nedostatku dokaza latentne ili aktivne tuberkuloze, ali ovakav nalaz načelno ne može isključiti infekciju M. Tuberculosis.

Vrijeme određivanja
Nalaz je gotov unutar dva tjedna.
 

Cijena: 66,00 € / 497,28 kn
Cijena vađenja krvi i obrade uzorka je 2,00 € / 15,07 kn . Ovaj se iznos naplaćuje samo jednom, bez obzira na zadani broj pretraga

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više