URINOKULTURA

Opis:

Urinokultura je pretraga kojom se identificiraju i testiraju na osjetljivost na antibiotike uzročnici infekcija mokraćnog sustava.

Pravilno uzet uzorak za urinokulturu je presudan za pravilnu interpretaciju pretrage i pravovremenu primjenu eventualno potrebne specifične terapije. Stoga je ključno i u interesu pacijenta da ove upute pažljivo pročita i slijedi.

Uzorak za urinokulturu treba biti srednji mlaz prvog jutarnjeg urina, ili srednji mlaz urina nakon što je prošlo najmanje 3–4h od posljednjeg mokrenja. Preporučljivo je uz urinokulturu napraviti i sediment urina, koji se radi iz istog uzorka. Stoga, ako se rade i sediment urina i urinokultura, treba pripremiti dvije posudice za urin i pomokriti se u obje posudice.

Uzorak urina za urinokulturu se može dostaviti direktno nasađen na Uricult podlogu (može se dobiti u našem laboratoriju) ili u sterilnoj posudici (nabaviti u ljekarni).

Postupak sa Uricult testom
1. Pripremiti kupaonicu i planirati tako da se komotno mogu obaviti sve potrebne radnje navedene dolje.
2. Uricult otvoriti, te poklopac s podlogom odložiti na sigurno mjesto, okomito i s hranilištem prema gore (ne dirati da se ne zagadi!). Uricult-ovu posudicu koristiti za uzimanje urina.
3. Temeljito oprati urogenitalnu regiju sapunom i temeljito isprati pod mlazom vode, bez brisanja.
4. Jednom rukom raširiti i/ili ukloniti nabore kože, tako da mlaz urina može slobodno (bez ispiranja okolne kože/sluznice) otjecati u posudicu.
5. Najprije snažnim mlazom početi mokriti VAN POSUDICE (prvi mlaz urina će isprati bakterijsku floru uretre/mokraćovoda).
6. Ne prekidajući mokrenje, nastaviti mokriti u pripremljenu posudicu. To je „srednji mlaz urina“ koji će biti uzorak za obradu.
7. Uricult podlogu ODMAH poslije mokrenja uroniti u Uricult-ovu posudicu s urinom, potom je pažljivo izvaditi i dopustiti da se kratko ocijedi. Urin baciti, a podlogu vratiti u Uricult-ovu (sada ispražnjenu) posudicu, sve dobro zatvoriti i dostaviti u laboratorij.

VAŽNO: Rok trajanja Uricult test podloge je naveden na poklopcu. Podloga nije valjana nakon isteka tog roka!

Postupak sa sterilnom posudicom iz ljekarne
1. Pripremiti kupaonicu i planirati tako da se komotno mogu obaviti sve potrebne radnje navedene dolje.
2. Sterilnu posudicu otvoriti, odložiti poklopac na sigurno mjesto unutarnjom stranom prema gore (ne dirati unutarnju stranu prstima da se ne zagadi i poslije kontaminira uzorak!), a samu posudicu pripremiti za uzimanje urina.
3. Temeljito oprati urogenitalnu regiju sapunom i temeljito isprati pod mlazom vode, bez brisanja.
4. Jednom rukom raširiti i/ili ukloniti nabore kože, tako da mlaz urina može slobodno (bez ispiranja okolne kože/sluznice) otjecati u posudicu.
5. Najprije snažnim mlazom početi mokriti VAN POSUDICE (prvi mlaz urina će isprati bakterijsku floru uretre/mokraćovoda).
6. Ne prekidajući mokrenje, nastaviti mokriti u pripremljenu posudicu. To je „srednji mlaz urina“ koji će biti uzorak za obradu.
7. Posudicu s urinom pažljivo zatvoriti i što prije (unutar 2 h) dostaviti u laboratorij.

 

Postupak kod pacijenata koji imaju urinski kateter

Kod pacijenata koji imaju urinski kateter treba imati na umu da se u uzorak urina, uz potencijlne bakterije iz mjehura, ispiru i bakterije koje koloniziraju/oblažu unutrašnju površinu katetera. Iz kulture takvog uzorka često poraste i veliki broj i više vrsta bakterija. Takav nalaz nije moguće interpretirati, jer koncentracija poraslih bakterija nije pouzdani pokazatelj stanja u mjehuru i nije moguće razlučiti koja od njih bi mogla biti patogena. Stoga je potrebno uzorak urina za urinokulturu dati na dan izmjene/postavljanja novog katetera. Nakon postavljanja i kratkotrajnog pražnjenja mjehura, novi kateter treba zatvoriti i mjehur prestati prazniti tijekom 3-4 sata. Potom, prilikom ispuštanja urina, srednji mlaz urina uzeti u sterilnu posudicu i uzorak dostaviti u polikliniku Breyer unutar 2 sata.

Alternativno, srednji mlaz urina se direktno može preliti preko obje strane Uricult podloge (može se dobiti u Poliklinici Breyer), podloga se kratko ocijedi od viška urina, vrati u svoj kontejner i dobro zatvori. Tako inokulirana podloga se treba dostaviti u Polikliniku Breyer tijekom dana.
**U oba slučaja molimo naglasiti da se radi o kateter urinu!

 

Postupak s urinskom vrećicom (kod djece s pelenama)

Uzorak urina za urinokulturu kod djece koja nose pelene se može uzeti pomoću urinske vrećice (nabaviti u ljekarni). Urogenitalnu regiju djeteta (kod dječaka povući kožicu spolovila prema gore!) treba dobro oprati u sapunu, potom temeljito isprati pod tekućom vodom i osušiti čistom tkaninom. Nakon što se urinska vrećica pričvrsti i dijete obuče, poželjno je češće provjeriti da li se dijete pomokrilo (za obradu ne treba puno urina!), kako bi se uzorak što kraće zadržavao u vrećici (i grijan tijelom djeteta), te što ranije dostavio u laboratorij na obradu. Time se smanjuje mogućnost da (kao posljedica dugog zadržavanja urina u vrećici) iz uzorka poraste veliki broj bakterija, što može rezultirati dijagnozom uroinfekta u inače zdravog djeteta.

Uzorak je najbolje dostaviti na obradu u vrećici (bez prelijevanja u drugu posudicu!). Po potrebi se može popuniti i upitnik s drugim podacima o bolesti djeteta, alergijama i sl. Osim toga, poželjno je da se iz istog uzorka učini i pretraga sedimenta urina, kako bi kliničar s većom sigurnošću mogao procijeniti da li se radi o uroinfektu.
 

Vrijeme do izdavanja nalaza: 2-4 radna dana.


Cijena: 26,50 € / 199,66 kn

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više