test group icon Biokemija s hematologijom

Cystatin C

Printer Isprintaj pretragu

Marker glomerularne filtracije. Određuje se iz krvi.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
child Djeca
0,61 – 0,95 mg/L

Bills Cijena pretrage 17,00 € (128,09 HRK)
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 17,00 € (128,09 HRK)
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € (15,07 HRK) * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h